گروه دپارتمان پژوهش

دپارتمان های آموزشی

دوره آموزشی  مکاتبات بین الملل

 

آشنایی با عباراتی که در ابتدا و انتهای نامه های رسمی به کار برده می شوند

آشنایی با عبارات کاربردی در اولین جمله از نامه های رسمی

آشنایی با عبارات کاربردی در آخرین جمله از نامه های رسمی

آشنایی با عبارات کلیدی مورد استفاده در نامه نگاری های رسمی

طرح سوال در حوزه پژوهشگری

نامه  برای درخواست فرصت مطالعاتی

نامه به یک دانشجو خارجی

درخواست کمک از  اساتید خارج از کشور در کامل کردن پایان نامه

درخواست  همکاری با اساتید خارج از کشور در نوشتن کتاب

اجازه استفاده از کتاب اساتید خارج از کشور به عنوان منبع اصلی

نامه به یک انتشارات خارج از کشور برای چاپ کتاب

ترجمه کتاب اصلی

دعوت از اساتید خارج از کشور جهت  سخنرانی در کنفرانس ها و همایش های داخلی

در خواست برای سخنرانی در یک دانشگاه خارجی

درخواست ادامه تحصیل دکتری

درخواست شغل در خارج از کشور

ملحق شدن به تیم تحقیقاتی خارج از کشور

جهت داور شدن مجله ISI

کامل کردن طرح پژوهشی مقاله

درخواست مقاله یا کتاب از نویسنده اصلی

درخواست کمک در حل یک مساله یا نظریه مطرح شده که در اینترنت و کتاب ها موجود نیست


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد