گروه دپارتمان پژوهش

دپارتمان های آموزشی

پایان نامه نوشتاری است که شما درآن  موضوع یا سوالی را بررسی کرده و از راه تجزیه و تحلیل و یا  تجارب عملی و یا آزمایشی به پاسخ آن می رسید. به بیان دیگر پایان نامه استدلال موضوعی، ارائه پژوهشی تجربی، حاصل کارآموزی و یا احتمالا (با اغراق) مهم ترین نوشته ای است که تا کنون منتشر کرده اید. اما پایان نامه دکترا باید موضوع  مناسب و جامعی داشته باشد و بیانگر پدیده یا نتیجه ای جدید باشد. پایان نامه اساس و پایه بسیاری از تحقیقات علمی و اکتشافات محققین می باشد.

 

سرفصل چگونه پايان نامه­مان را خودمان بنويسيم

 

مقدمه­اي بر نگارش پروپوزال (پيشنهاد پژوهشي)

RFP چيست؟

مقدمه­اي بر نگارش پايان نامه

نرم­افزارهاي عمومي که يک دانشجو براي نگارش پايان نامه به آن­ها نياز دارد

نرم افزارهاي اختصاصي مورد نياز دانشجو

تکنيک­هاي يادگيري نرم افزار

مشکل زبان انگليس

تکنيک­هاي انتخاب موضوع

انتخاب استاد راهنما و مشاور

چگونه با استاد راهنما در تعامل باشیم

چگونه با استاد مشاور در تعامل باشیم

تکنيک­هاي پيدا کردن داده­هاي مورد نياز

تکنيک­هاي تعامل با سازمان­هاي دولتي و شرکت­هاي خصوصي

تکنيک­هاي تهيه پرسشنامه

تکنيک­هاي تصميم­گيري چند معياره

ترس از شروع نگارش

زمانبندي

تکنيک­هاي نگارش فصول مختلف پايان نامه

خلاصه پايان نامه را چگونه بنويسيم؟

تکنيک­هاي استخراج مقاله (همايشي، علمي پژوهشي و ISI از پايان نامه)

تکنيک­هاي ارائه مطلب و دفاع از پايان نامه

چه کنيم که بعد از دفاع، پايان نامه­مان خاک نخورد.

تجاري سازي موضوع پايان نامه.


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد