گروه دپارتمان پژوهش

دپارتمان های آموزشی

آموز ش انتخاب موضوع پایان نامه و رساله دکتری 

یکی از موضوعاتی که اغلب در دانشگاه های و دانشکده ها و گروه های آموزشی نادیده گرفته می شود انتخاب پایان نامه و رساله دکتری است .در این دوره آموزشی به شما راه های انتخاب موضوع یاد داده می شود .

سرفصل 


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد