گروه دپارتمان مدیریت ،حسابداری و کسب وکار

دپارتمان های آموزشی

کارگاه کارآفرینی در علوم جغرافیایی

نا گفته  هایی از کسب و کار های جغرافیایی

کارگاه کارآفرینی  در علوم جغرافیایی با هدف توسعه ثروت و اشتغال زایی در دانشگاه  شهید بهشتی برگزار می شود.

در این دوره آموزشی با تاکید بر ظرفیت های برجسته علوم جغرافیایی و بسترهای ثروت آفرینی و اشتغال علوم جغرافیایی مانند گردشگری، جی آی اس، مدیریت و برنامه ریزی شهری و روستایی و … پرداخته می شود.

مدرسان این دوره آموزشی دکتر سعید جوی زاده و دکتر علیرضا احمدیان به ایراد سخنرانی و گفتگو با حاضران در نشست خواهد  پرداختند.

این دوره با همت کارگروه کارآفرینی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و اتحادیه انجمن های علمی جغرافیایی کشور و موسسه چشم انداز و گروه انتشاراتی آکادمیک برگزار می شود .

ایده پردازی در جغرافیا

خلاقیت در جغرافیا

نوآوری در جغرافیا

تفکر موثر در جغرافیا

شخصیت جغرافیدان کارآفرین

موانع کارآفرینی در جغرافیا

انواع کارآفرینی در جغرافیا

شغل های پیشنهادی زود بازده برای جغرافیدانان

و....

 


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد