گروه دپارتمان هنر و معماری

دپارتمان های آموزشی

آموزش نقاشی

لذت نقاشی کردن را باید بارها و بارها تجربه کرد .
با نقاشی انسان به یک خودشناسی و دقیق تر دیدن دنیای پیرامون خود می رسد .
و در کنار آن از لذت آثاری که خلق می کند ، بهرمند می شود .

آموزش نقاشی

 


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد