گروه دپارتمان هنر و معماری

دپارتمان های آموزشی

یکی از کاربردهای جالب هنری که می توانید در نرم افزار کورل دراو انجام دهید تبدیل کردن عکس هایی واقعی، به تصاویری هنری می باشد. در این راستا این آموزش به کمک ویدیویی، این دستور کاربردی کورل دراو را به شما آموزش می دهد.

آموزش کورل دراو Corel DRAW


ردیف استاد شروع پایان ظرفیت ثبت نام
هیچ موردی جهت نمایش یافت نشد